לצורך  קביעת הגנוטייפ, תזדקק למידע הבא:
- סוג הדם. אם אינך יודע/ת את סוג דמך, לחץ/י כאן
- RH
- סטטוס הפרשה. אם אינך יודע/ת את סטטוס ההפרשה שלך לחץ/י כאן
- אורך רגל כולל ופלג גוף עליון
- אורך רגל תחתונה ועליונה
- אורך קמיצה ואצבע

לאחר שתאסוף/י את כל הנתונים, גש/י למחשבוני הגנוטייפ בספר הגנוטייפ, ע"מ 318-330, ותמצא/י לאיזה גנוטייפ את/ה שייך/ת

מדידה 1: אורך רגל ופלג גוף עליון
כיצד לעשות זאת
1. קבע את גובה העמידה שלך. עמוד זקוף, בגרביים, עם ספר על הראש כדי לוודא שהראש שלך ישר. בקש מחבר למדוד מתחתית הספר עד לרצפה, רצוי בעזרת סרט מידה קשיח. אתה יכול להחזיק את קצה הסרט כנגד תחתית הספר או שהחבר שלך ידרוך על קצה סרט המידה וימשוך אותו למעלה עד לתחתית הספר. הקופסה של סרט המידה תהיה חלק מהמדידה, לכן הסתכל על הקופסה כדי לראות כמה ס"מ יש להוסיף. רשום את גובה העמידה שלך על פתק.
2. קבע את גובה הישיבה.  שב בכסא מטבח רגיל, שוב עם הספר על הראש, ובקש מחברך למדוד מתחתית הספר עד לרצפה כתבו את גובה הישיבה.
3. קבע את גובה כסא מטבח רגיל. השתמש בסרט המידה שלך ומדדו מראש מושב הכסא עד לרצפה. כתוב את גובה הכסא.
4. חסרו את גובה הכסא מגובה הישיבה.  זהו אורך פלג הגוף העליון שלך. כתבו זאת.
5. חשבו את אורך כל הרגל. חסרו את אורך פלג הגוף העליון שלך מגובה העמידה. כתבו את אורך כל הרגל שלך.
1. גובה עמידה:
2. גובה ישיבה:
 פחות 3. גובה כסא: שווה 4. אורך פלג גוף עליון:
1. גובה עמידה:
 פחות 4. אורך פלג גוף עליון: שווה 5. אורך רגל כולל:
     

מה ארוך יותר- אורך פלג גוף עליון או אורך רגל כולל?
מה עושים אם אורך הרגל ופלג הגוף העליון שווים? אין בעיה: "תיקו" (מידות שוות) תמיד הולך לפלג הגוף העליון, כך שאם אורך כל הרגל ואורך פלג הגוף העליון שווים, כתבו שפלג הגוף העליון הוא הארוך ביותר.

מדידה 2: אורך רגל תחתונה ועליונה
1. מדדו את הרגל התחתונה. תוך כדי עמידה זקופה, בגרביים, בקשו מחברכם למדוד את צד הרגל שלך, החל מהמקום שבו הקרסול בולט הכי הרבה ועד לבליטה בצד החיצוני של הרגל שלך, ממש מתחת לפיקת הברך. אם יש לך משקל עודף יתכן שתתקשו למצוא את הבליטה; אם כן, פשוט מתחו את הברך עד שחברכם יוכל להרגיש זאת. אז בקשו ממנו לשים את היד שם ולמדוד כלפי מטה. כתבו את גובה הרגל התחתונה.
2. חשבו את אורך הרגל העליונה.  תוך כדי ישיבה על כסא, הניחו את קצות האצבעות על פיקת הברך של כל רגל. עלו עם האצבעות עד שהם מעל פיקת הברך עד שהן מגיעות לחריץ מעל פיקת הברך. סמנו נקודה זו עם עט סימון מחיק. כעת חפשו את קפל העור הארוך בין המותן והרגל שלך. מנקודה זו מדדו בקו ישר לנקודה שסימנתם על הברך. זהו אורך הרגל העליונה.
1. אורך הרגל התחתונה:
 2. אורך הרגל העליונה:

מה ארוך יותר- רגל תחתונה או רגל עליונה?
מה עושים אם אורך הרגל העליונה ואורך הרגל התחתונה שווים? אין בעיה: "תיקו" (מידות שוות) תמיד הולך  לרגל התחתונה, כך שאם אורך הרגל העליונה ואורך הרגל התחתונה שווים, כתוב שהרגל התחתונה ארוכה יותר.

מדידה 3:
אורכי האצבע המורה והקמיצה
מדוד עם סרגל  את אורך האצבע השניה-האצבע המורה, ואת אורך האצבע הרביעית-הקמיצה, בצד הפונה לאמה (מרכז כף היד).
מה עושים אם אורכי האצבע המורה והקמיצה שווים? אין בעיה:  "תיקו" (מידות שוות) תמיד הולך  לאצבע המורה, כך שאם האצבע המורה והקמיצה שוות, כתוב שהאצבע המורה ארוכה יותר.


כתוב את מדידות האמה והקמיצה
יד ימין: 

האצבע המורה  ארוכה יותר 

הקמיצה ארוכה יותר
יד שמאל: 

האצבע המורה ארוכה יותר 

הקמיצה  ארוכה יותר